Onderzoek Onderzoek doen naar … Ik doe als Provily Co(ach) onderzoek naar familienamen (genealogie) of de houding van de familie in de Tweede Wereldoorlog. Hoe komt het dat een persoon in de Tweede Wereldoorlog een goede keus heeft gemaakt of een foute keus maakte? Of komt het aan op de daden en op de effecten van de gemaakte keuzen?   Verder onderzoek doen naar het recht van de kerken op verzet, of de lijdelijkheid van de kerken, de rol van NSB'ers binnen de kerken en binnen de oudste politieke partij (de SGP), de houding van de kerken tegenover de Jodenvervolging, … Hoe hebben SGP'ers hun leven gegeven voor de vrijheid van de vervolgde 'oudste broeder' in 1941 en 1942? Of hoe was de houding van de SGP-leider G.H. Kersten en ds. R. Kok tegenover de Joden?  Zie link naar de website van ds. R. Kok. De masterstudie is per e-mail te bestellen via deze website. Een e-mail met de vraag dat u voor € 15,- euro deze studie digitaal wil ontvangen, en na overmaking van dit bedrag (exclusief portokosten) wordt de masterstudie per e-mail aan u verzonden. Mijn vader, Jacob van Beek, is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld in Duitsland. Alle mannen van 18-45 jaar uit Ridderkerk enz. moesten zich melden bij de Duitse Weermacht. In de Gereformeerde Gemeente van Ridderkerk riep ds. Chr. van de Woestijne op om naar Duitsland te gaan: men moest zich onderwerpen aan de overheid. Er zijn mannen geweest uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk (de GB-richting), die zich hebben gemeld en zijn getranspor-teerd naar Duitsland. B. van der Graaf (de vader van de voormalige secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk) heeft samen met mijn vader in een Lager gezeten. Mijn vader en mijn oom Joost zijn samen terug naar Nederland gevlucht. Van deze groep mannen is er niet één omgekomen in Duitsland. Mijn vader heeft een dagboek bijgehouden van deze moeilijke en soms ver-schrikkelijke dagen. Hij verwoordt daarin ook het standpunt van de groep die toen naar Duitsland is gegaan. In de boekhandel is Het Oorlogsdagboek van Jaap van Beek, geschreven door John Mastenbroek nog sporadisch verkrijgbaar. Binnen de familie zijn er nog enkele exemplaren beschikbaar.
HOME Beeldcoach Dienstverlening Onderzoek CV Contact Nieuws Links
H.M. (Herman) van Beek  |  Banjohof 29  |  2992 NA Barendrecht  |  T 0180 620598  |  M 06 12381323
Onderzoek